تــخـفـیـف
اولین خرید از چیدون

هدیه چیدون برای اولین خرید شما :

Welcom-Chidon

خانه چیدون فروشگاه چیدون
تخفیف چیدون

به زودی جشواره های چیدون در این برگه درج می شود …

کد چیدونی

کد چیدونی شما رابطی برای تبادلات مالی بین شما و چیدون است . 

لطفا با فرم زیر شماره همراه خود را به کد چیدونی خود که در صفحه اول و پیشخوان شما وجود دارد متصل کنید .

 

تایید کد چیدونی :