Alimz

سوهان لایق

علی میرزایی زرندی

تولید و پخش شیرینیجات سنتی زرند کرمان با نام لایق

درباره

زرند                 تولیدی شیرینیجات

مخزن چیدون

شرح فعالیت و خدمات

تولید و پخش شیرینیجات سنتی زرند کرمان با نام لایق

تولید با کیفیت ترین سوهان موجود در ایران

تولید نان خرمایی و نان محلی کرمان

ساخته شده در چیدون ^ هم اکنون بسازید!!

دیدگاهتان را بنویسید