فالنامه شیخ بهایی

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
65000 هزار تومان

فالنامه شیخ بهایی ارزشمند و تاریخی

یکی از سرگرمی های محبوب و البته با ریشه در فرهنگ ما فال گرفتن هست که در جای جای تاریخ ما هم به چشم میخوره . 😍